domingo, 1 de marzo de 2015

Goldfish
Goldfish Bowl

Life in public gaze
Cheap daily entertainment
Nowhere can he hide.
                                      Haiku ( ⋅ 22 April 2013)

No hay comentarios:

Publicar un comentario